در آستانه ماه مبارک رمضان ، روز چهارشنبه مورخ 94/3/27 جلسه فصلی مدیران در محل آموزشگاه شبانه روزی توحید برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور مسئولین آموزش و پرورش و کلیه مدیران مقاطع برگزار شد ، برنامه های پیش روی آموزش و پرورش اردستان مثل ساماندهی ، سازماندهی نیروی انسانی ، اوقات فراغت دانش آموزان و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان این جلسه در مراسم تودیع معاونت آموزشی مدیریت آموزش و پرورش اردستان ، جناب آقای علیرضا کاظم زاده ، از زحمات 3 ساله ایشان تقدیر به عمل آمد.

همچنین آقای مجید خباززاده به عنوان کارشناس حراست و سرکار خانم هاشمی نسب به عنوان کارشناس آموزش متوسطه احکام خود را از دست مدیر آموزش و پرورش دریافت نمودند.