در آستانه نیمه شعبان حامی نیکوکار اردستانی 10 تخته فرش به نوعروسان نیازمند اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مدیر کمیته امداد اردستان گفت: این تعداد فرش در ابعاد 6 و 12‏ متری به نوعروسان تحت پوشش این نهاد اهدا شده است.
مهرداد پویان افزود: ارزش این تعداد فرش 102 میلیون ریال برآورد شده است.
وی گفت:کمیته امداد اردستان طرح اکرام در قالب تحویل لوازم خانگی به ویژه فرش به نوعروسان ایتام اجرا کرده است.
400یتیم از 111 یتیم زیر پوشش کمیته امداد اردستان حمایت می کنند.