سرهنگ رحمت الله مهرانفر در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: جوان 21 ساله پس از برخورد با مانع در بلوار مصلا و واژگونی موتور سیکلت اش دچار مصدومیت شدید منتهی به فوت وی شد.

علت این حادثه سرعت زیاد و عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت بوده است.

شهرستان اردستان در 110 کیلومتری شمال شرق اصفهان واقع است.