به گزارش سایت شهرداری اردستان:

شهرداری اردستان در تاریخ ۹۴/۰۲/۳۰ تمثال جدید امام راحل را در محل میدان امام خمینی (ره) نصب و رونمایی کرد.

IMG_8752 IMG_8747