بانک سینا به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی در شهرهای تهران، بانک سینا استخدام می کنداصفهان، مشهد، اردستان، اهواز و گرگان از بین آقایان داوطلب (بومی) اقدام به استخدام می کند.
 داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم ثبت نام از تاریخ 1394.03.26 لغایت 1394.04.04 به پایگاه اینترنتی بانک سینا به آدرسwww.sinabank.ir مراجعه نمایند.