216روستای استان اصفهان امسال آبرسانی سیار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیر عامل آب وفاضلاب روستایی استان اصفهان امروز گفت: اردیبهشت امسال 15هزارو 270مترمکعب آب با 33 تانکر به روستاهای این استان آبرسانی شد.
آقای قرائتی افزود: روستاهای آبرسانی سیارزیر پوشش این سازمان 139روستا هستند و به 77 روستا هم که زیر پوشش این سازمان نیستند نیز آبرسانی سیار می شود.
وی با بیان اینکه بیشترین آبرسانی سیار در شهرستانهای اردستان و نایین است گفت: هزینه هر تانکر آب ،بیش از یک میلیون و 200هزار ریال است.
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان گفت : امسال به9 هزارو 952 خانوار روستایی با جمعیت 31 هزارو 776 آبرسانی شده است.