شهرداری اردستان در تاریخ ۹۴/۰۳/۱۸ عملیات روفوژ وسط خیابان قیام را آغاز نمود.

احداث این روفوژ موجب بهبود ترافیک این خیابان و کاهش حوادث رانندگی می گردد.فاز یک این پروژه حد فاصل میدان امام (ره) و ورودی خیابان حکیم الملک می باشد.

هزینه براورد شده برای عملیات جدول گذاری،بلوک فرش ،روشنایی و رنگ آمیزی این پروژه بالغ بر یک میلیارد و دوسیت میلیون ریال می باشد.

IMG_8892 IMG_8894 IMG_8896