به گزارش ایرنا، این آیین با اهداف انعکاس عملکرد دستگاههای موفق در عرصه نهضت سواد آموزی، تقویت انگیزه و ایجاد فضای رقابتی سالم در دستگاهها و تجلیل از فعالان عرصه سواد آموزی و با حضور معاونت نهضت سواد آموزی کشور و استان، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و روسای ادارات 40 گانه آن برگزار شد.

مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان در این جشنواره از رشد 10 درصدی در عرصه سواد آموزی خبر داد و گفت: شهرستانهای فریدونشهر، امام زاده، جلگه، نایین و اردستان از جمله شهرهایی هستند که گام های موثر در عرصه سواد آموزی برداشته اند.