صالح مدیر جهاد کشاورزی اردستان در گزارشی اعلام داشت : ده گردشی مسئولین شهرستان اردستان به منظور دیدار مردمی و بررسی مسائل و مشکلات روستاها انجام شد .

     صالح ادامه داد : این ده گردشی درروستاهای حسن آباد ، خشک آباد از توابع دهستان گرمسیر برگزار شد که در این ده گردشی به بررسی مسائل و مشکلات آب کشاورزی , اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار , بیمه محصولات کشاورزی , خرید تضمینی گندم و جو و خسارات خشکسالی , باد وطوفان پرداخته شد و مقررگردید از طریق ادارات مربوطه پیگیری و وموانع برطرف گردد .

    صالح افزود : دراین ده گردشی مسئولین ادارات مدیریت و تنی چند از مسئولین ادارت و نهادهای شهرستان حضور داشتند .