شفیعی زاده مسئول روابط عمومی جهاد کشاورزی اردستان در گزارشی اعلام داشت : بازدیدکارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و محققین استان از مزارع تحقیقاتی حیدر آباد اردستان برگزار گردید .

     شفیعی زاده ادامه داد : در این بازدید محققان مربوطه به ارائه مطالب و مباحث تحقیقاتی خود در زمینه های مختلف طرح کشت چغندر پاییزه مورداجرا پرداختند. ارقام کشت شده چغندر قند در این مزعه لوانته و شریف می باشد .  

    شفیعی زاده افزود : در این مزرعه بیش از 5 طرح تحقیقاتی با همکاری مرکز تحقیقات ، مدیریتهای ترویج ، زراعت و باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان  اجرا گردیده است .

قابل ذکر است این مزرعه با 120 هکتار زمین در 32 کیلومتری شهرستان اردستان و 150 کیلومتری اصفهان قراردارد