روز یکشنبه مورخ 94/3/3 زنگ مقاومت ، ایثار و آزاد سازی شهر خون ، خرمشهر در مدارس اردستان به صدا در آمد. فرماندار محترم شهرستان اردستان ، امام جمعه محترم شهر اردستان ، مدیر آموزش و پرورش ، معاون پرورشی و جمعی از کارشناسان اداری جهت گرامیداشت این روز در مدرسه طالقانی حضور یافتند و زنگ مقاومت را به صدا در آوردند. در این مراسم دانش آموزان با اجرای برنامه های متنوع در کنار نمایشگاه تمثال شهدا ، یاد و خاطره این روز و شهدای عملیات بیت المقدس را گرامی داشتند.