350 هزار هنرمند در سامانه صنایع دستی کشور شناسایی و ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در حاشیه بازدید از صنایع دستی اردستان و زواره افزود: بیش از یک میلیون هنرمند فعال صنایع دستی در کشور فعالیت می کنند.
بهمن نامورمطلق با اشاره به موضوع بیمه و مستمری هنرمندان گفت: مشکل بیمه تقریبا برطرف شده است و هنرمندان کمتر از 50 سال مشکل بیمه ندارند و با هماهنگیهای انجام شده با وزارت کار ،تعاون واموراجتماعی روند بیمه این افراد سهولت یافته است.
وی گفت: نبود اعتبارات در اختیار سازمان و افزایش نیافتن اعتبارات 2 عامل مهم در زمینه مشکل مستمری هنرمندان پیشکسوت است که درتلاش برای رفع آن هستیم .
معاون صنایع دستی کشور تمرکززدایی را از مهمترین اهداف برشمرد و گفت:تمرکز وتراکم هنرمندان در یک مکان سبب می شود تاعلاوه براینکه برخی از هنرهایی که متعلق به مناطق گوناگون است را از دست بدهیم،مدیریت شمار هنرمندان در یک نقطه دشوار شود.
نامورمطلق همچنین افزود: باید سرمایه گذاری بیشتری بر روی شهرستان ها در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی صورت گیرد.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور به بازار فروش صنایع دستی اشاره کرد و افزود: تلاش می کنیم تا فروشگاه ها و نقاط فروش صنایع دستی را متنوع کنیم و در دسترس قرار بدهیم.