محمدعلی تقی‌زادگان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اردستان، با بیان اینکه در بخش ‌تلفن ثابت با دایر کردن تعداد 1270 شماره، تعداد مشغول به‌کار شهرستان به 27815 مشترک با ضریب نفوذ 4. 68 درصد رسیده است، اظهار داشت: تعهدات اداره در سال 1393 با امکانات موجود تعداد 730 شماره بوده است.

وی با بیان اینکه در بخش تلفن همراه تعداد 43 هزار و 408 سیم کارت اعتباری و دائمی با ظریب نفوذ 106.5در شهرستان فعال است تصریح کرد: در سال گذشته 3هزار و 408سیم کارت فعال شده است.

رئیس اداره مخابرات شهرستان اردستان افزود: در بخش واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت ADSL این اداره با واگذاری تعداد 1942 پورت ADSL در سال 93 به 3324 مشترک، خدمات اینترنت پرسرعت ارائه می کند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری 384 پورت اینترنت در زواره و 384 پورت اینترنت جدید نیز در شهر اردستان ایجاد شده است.

تقی زادگان بیان کرد: نسبت مشترکان اینترنت پرسرعت به تعداد مشترکان تلفن ثابت 11.95 درصد بوده و در این شهرستان تعداد 222 مشترک PAP تخلیه شده است.

وی به فعالیت 5 دفتر پیشخوان دولت در شهرهای اردستان و زواره اشاره و افزود: 14دفتر ICT در شهرستان اردستان فعال بوده و با توجه به وجود 25 سایت تلفن همراه و 23 مرکز مخابراتی در شهرستان اردستان، مخابرات این شهرستان دارای 17 نیروی رسمی و 27 نفر نیرو در قالب پیمانکاری و شرکتی است.