برداشت چهار محصولات زراعی و باغی جو،یونجه ،گوجه سبز و خیار در شهرستان اردستان آغاز شد .
به گزارش خبر گزاری صدا وسیما ،مسئول تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اردستان گفت :امسال 5 هزار و 400 هکتار از مزارع این شهرستان جو کشت شد .
شفیعی زاده افزود: پیش بینی می شود از سطح زیر کشت این محصول 21 هزار و 200 تن جو برداشت شود.
وی همچنین به برداشت نوبرانه گوجه سبز از 20 هکتار باغ های شهرستان اردستان اشاره کرد و گفت: عملکرد گوجه سبز در شهرستان هر هکتار حدود 22تن است که با توجه به خسارت 70 درصدی سرما و خشکسالی به باغات میوه شهرستان پیش بینی می شود امسال 7 تن گوجه سبز از باغات این شهرستان برداشت شود .
مسئول تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اردستان به برداشت خیار از 100هکتار مزارع خیار این شهرستان اشاره کرد و گفت: کشت خیار در این شهرستان به صورت تونلی پلاستیک است و عملکرد این محصول در شهرستان 14 تن درهکتار است.
شفیعی زاده با بیان اینکه برداشت محصول یونجه از حدود2 هزار و 200 هکتارازمزارع یونجه شهرستان اردستان آغازشد گفت: این سطح زیر کشت نسبت به پارسال 10 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه عملیات کاشت این محصول هرساله دردونوبت بهاره وپاییزه انجام می شود گفت: میزان تولید این محصول به صورت خشک بین10 تا 12تن است .
وی افزود : این محصول علاوه برنیازدامداریهای منطقه به شهرستان هاو استانهای همجوارصادر می شود و مهمترین ارقام قابل کشت که درمنطقه تولید بالایی رادارند شامل ارقام نیک شهری، یزدی وهمدانی و اصفهانی است.

..............................................................................


با تغییر الگوی کشت در باغ ها و زمین های کشاورزی شهرستان اردستان افزون بر هزار و 500 تن محصولات باغی و زراعی تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان گفت: با هدف مقابله با خشکسالی و کمبود آب از پارسال تاکنون الگوی کشت از سبزیجات و صیفی جات که نیاز به آب بیشتری داشتند به محصولات باغی و زراعی که نیاز به آب کمتری دارند ، تغییر کرد.
علی اکبرصالح افزود: با تغییر الگوی کشت به تولید پسته ، زعفران و گل محمدی وسعت کشت این محصولات به 3هزار و 596 هکتار افزایش یافت.
وی گفت: کشت این محصولات افزون بر700 هکتار افزایش یافته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان افزود: صیفی جات چون گرمک ، طالبی ، خربزه و هندوانه عمده محصولات این منطقه است که نیاز به آب بیشتری داشتند و پس از تغییر الگوی کشت از وسعت هزار و 500هکتار به 700 هکتار کاهش یافته است.
صالح با بیان اینکه محصولاتی چون پسته ، زعفران و گل محمدی نیاز آبی کمتری دارند ، افزود: تولید محصول پسته هزار و 500 تن در هکتار ، گل محمدی 3 تن در هکتار و زعفران 8 کیلوگرم در هکتار است که نسبت به دیگر مناطق استان وضع مطلوبی دارد.
وی گفت: زمین های کشاورزی شهرستان اردستان با 220 حلقه چاه ، 450 رشته قنات و 30 دهنه چشمه آبیاری می شوند.