به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اصفهان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردستان بیان کرد: با هدف مقابله با خشکسالی و کمبود آب از سال گذشته تاکنون الگوی کشت سبزیجات و صیفی جاتی که نیاز آبی بیشتری داشتند به محصوات باغی و زراعی که نیاز به آب کمتری داشتند تغییر کرد.

علی اکبر صالح افزود: محصولاتی مانند پسته، زعفران و گل محمدی که نیاز آبی کمتری دارد جایگزین صیفی جاتی با مصرف آب بالا چون گرمگ، طالبی، خربزه و هندوانه شد که پس از این تغییر الگوی کشت وسعت این صیفی جات از یکهزار و پانصد هکتار به 700 هکتار کاهش یافته است.

وی بان داشت: تولید محصول پسته یکهزار و 500 تن در هر هکتار، گل محمدی 3 تن در هکتار و زعفران 8 کیلو گرم در هر هکتار است که نسبت به دیگر مناطق استان مطلوبی دارد.

صالح همچنین با اشاره به اینکه زمین های کشاورزی شهرستان اردستان با 220 حلقه چاه، 450 رشته قنات و 30 دهنه چشمه آبیاری می شود، گفت: با تغییر الگوی کشت به تولید پسته، زعفران و گل محمدی وسعت کشت این محصولات به 3 هزار و 596 هکتار افزایش یافته است.