روز دوشنبه مورخ ۲۸/2/۹۴ جوایز سومین مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی (آزمون علمی) مقطع متوسطه اول بین نفرات برتر توزیع گردید. لازم به ذکر است خانم امیری پور دانش آموز پایه هشتم دبیرستان دکتر حسابی حائز رتبه ششم استان در این مسابقات گردیده است.