رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان گفت: طرح مبارزه با موش تاغ‌زار با هدف مدیریت جنگل های دست کاشت و مبارزه با سالک در اردستان آغاز و در حال اجرا است.

غلامرضا الهیاری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اردستان اظهار داشت: پروژه مبارزه با موش تاغ‌زار در غالب طرح مدیریت جنگل های دست کاشت در سطح هزار هکتار از جنگل های دست کاشت منطقه شمس آباد موغار شهرستان اردستان در حال اجرا است.

وی افزود: اعتبار اجرای این طرح بالغ بر 680 میلیون ریال است که این طرح در مدت 10 روز با به کارگیری 250 نفر روز انجام شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان هدف از اجرای این طرح را مدیریت سلامت جنگل های دست کاشت و مبارزه با عامل بیماری سالک اعلام کرد و گفت: شهرستان اردستان دارای 90 هزار هکتار جنگل دست کاشت است.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح پیشگیری از سالک مبارزه با موش در سطح 100هکتار از تاغ زارهای حاشیه شهر زواره به زودی آغاز می شود.

الهیاری با اشاره به اجرای طرح مبارزه با ملخ کوهان‌دار تاغ در سطح کانون های بحرانی ملخ در جنگل های دست کاشت خاطرنشان کرد: این طرح با اعتبار 120 میلیون ریال و به صورت مبارزه شیمیایی و سم پاشی صورت گرفته است.