روز چهارشنبه مورخ 94/2/16 جشن باشکوهی جهت بزرگداشت مقام معلم همراه با برنامه های متنوع و تقدیر از معلمان نمونه و بازنشسته در سال جاری در محل سالن همایش های دانشگاه پیام نور اردستان برگزار گردید. در این مراسم آقای ضیایی مدیر آموزش و پرورش ، ضمن تبریک و خیر مقدم به معلمان و مسئولین خاطرنشان ساختند که هدف اصلی از اجرای اینگونه برنامه ها ، ارتقای مقام معلم و فراهم نمودن شرایط برای رفاه عمومی این عزیزان می باشد.