اردستان در گذر تاریخ - اسامی امضا کنندگان نامه استیضاح وزیر علومبه گزارش نامه نیوز به نقل از ایلنا اسامی امضا کنندگان نامه استیضاح وزیر علوم منتشر شد که اسم احمد بخشایش اردستانی نماینده اردستان به عنوان 47 نفر نیز به چشم میخورد


منبع :
تاریخ انتشار :  پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393ساعت 15:42 | توسط :  |