اردستان در گذر تاریخ - عملکرد دانش آموزان اردستانی در کنکو93 

عملکرد مدیریت اموزش و پرورش اردستان

در گروه های آموزشی و رتبه های برتر کنکور سراسری زیر 10000سال جاری93

طبق فایل پیوست می باشد.

 فایل ضمیمه


منبع :
تاریخ انتشار :  سه شنبه بیست و یکم مرداد 1393ساعت 14:34 | توسط :  |