اردستان در گذر تاریخ - وقف خانه در اردستانخیر اردستانی خانه خود را به ارزش بیش از یک میلیارد ریال وقف کرد .
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اردستان گفت : عباس عظیمیان ملک خود را با 109مترمربع مساحت و بیش از یک میلیارد و 100میلیون ریال ارزش وقف کرد .
حجت الاسلام طباطبایی افزود : واقف این زمین را با نیت ساخت حسینیه وقف کرده است.